APK-keuring

Wij zijn een door de RDW erkend APK Keuringsstation ‘’Lichte Voertuigen’’ (APK 2). Onder lichte voertuigen wordt verstaan personenauto’s en bedrijfsauto’s tot 3500 kg. De APK Keuringen worden verricht door de RDW gecertificeerde keurmeesters die elke 2 jaar APK examen af moeten leggen. Het RDW houdt toezicht op de keurmeesters door op de APK gekeurde auto’s steekproeven te houden.

Benzinemotor
Een personenauto of een bedrijfsauto met een benzinemotor of een auto met een volledige elektrische aandrijving of een combinatie hiervan moet als hij 4 jaar oud is geworden voor het eerst gekeurd worden, daarna iedere 2 jaar totdat de auto 8 jaar oud is geworden. Na deze 8 jaar moet de auto elk jaar gekeurd worden.

Dieselmotor
Een personenauto of een bedrijfsauto met een dieselmotor of een dieselmotor in combinatie met een elektrische aandrijving alsmede een auto met een gasinstallatie moet als hij 3 jaar oud is geworden voor het eerst gekeurd worden, daarna moet hij elk jaar gekeurd worden.

Voertuigen die dienst doen als taxi moeten elk jaar gekeurd worden. 

U mag uw personenauto of bedrijfsauto maximaal 2 maanden voordat de APK vervaldatum in werking treed al APK laten keuren.
Let op: u riskeert een boete als u de APK vervaldatum overschreden is. Dus maak tijdig een afspraak!

Meer weten? Neem contact met ons op!